• darkblurbg
    Welkom bij Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel
    Uw specialist voor alle schadeverzekeringen

ZZP Zorgverzekering

Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel heeft voor het jaar 2017 mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering bij diverse zorgaanbieders. U kunt voor u en voor uw gezin een zorgverzekering afsluiten bij CZ, Menzis, VGZ, De Amersfoortse, ONVZ en Zilveren Kruis. De korting kan oplopen tot maximaal 15%. Besparen is eenvoudig!

VGZ
Collectiviteitsnummer 14002
Telefoonnummer 0900 0750
Maakt u al gebruik van de collectiviteit van Zelfstandigen Bouw bij VGZ dan hoeft u niets te doen

De Amersfoortse

Collectiviteitsnummer 114223
Telefoonnummer 033 464 20 61

Menzis

Collectiviteitsnummer 58704
Telefoonnummer 088 222 49 00
Maakt u al gebruik van de zorgverzekering bij Menzis graag bovengemeld collectiviteitsnummer doorgeven aan Menzis

Van onderstaande collectiviteiten van ZZP Nederland kunt u ook gebruik maken als lid van Zelfstandigen Bouw:

Zilveren Kruis

Collectiviteitsnummer 207082126
Telefoonnummer 071 751 00 25

ONVZ

Collectiviteitsnummer  101233
Telefoonnummer 030 639 62 22

CZ

Collectiviteitsnummer 3871916
Telefoonnummer 088 555 70 00

Overstappen of wisselen van zorgverzekeraar is eenvoudig

Als u van uw huidige zorgverzekeraar wilt overstappen naar een van onze collectieve verzekeringen dan hoeft u weinig te doen. Als u hierboven klikt op de verzekeraar van uw keuze, komt u op de pagina van de betreffende verzekeraar terecht. Hier vult u uw gegevens in en de verzekeraar zorgt voor de rest. Ook uw huidige zorgverzekering wordt dan automatisch opgezegd per 1 januari 2017.

Bent u al verzekerd bij een van de verzekeraars?

Dan kunt u telefonisch bij de betreffende verzekeraar het collectiviteitsnummer doorgeven.

Meer informatie over Restitutie-, Natura- en budgetpolis?

Via Zelfstandigen Bouw kunt u een zorgverzekering afsluiten met collectieve korting. De premie van de zorgverzekering is afhankelijk van diverse factoren, waaronder uw keuze tussen een restitutie-, natura- of budgetpolis.
Wat een en ander inhoudt leest u hieronder.

Restitutiepolis: Geeft in principe recht op vrije artsenkeuze en een volledige vergoeding. U heeft dus volledige vrijheid van keuze voor een zorgverlener. Maar let op; Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de betreffende zorgverlener dan dient u dit wel voor te schieten en betaalt de zorgverzekeraar het “marktconforme” tarief terug. Ook wordt door de zorgverzekeraar een x-aantal behandelingen ingekocht. Is het aantal behandelingen reeds behaald bij de zorgverlener van uw keuze, dan kunt u daar niet meer terecht.

Aan vrijwel alle restitutiepolissen zijn voorwaarden verbonden die zorgverzekeraars het recht geven om zorg niet volledig te vergoeden.Zorgverzekeraars vergoeden namelijk de gangbare tarieven. Dat kan inhouden dat u een zorgverlener uitkiest die duurdere tarieven hanteert dan de gangbare tarieven, dan moet u alsnog bijbetalen. U doet er dan ook verstandig aan om, welke polisvorm u ook afsluit, te vragen wat de tarieven van de zorgverlener van uw keuze zijn en wat de gangbare tarieven zijn voor de hulp die u zoekt.

Naturapolis: Met de naturapolis heeft de consument een ruime keuze, maar minder keuzevrijheid dan bij een restitutiepolis. Het komt het steeds vaker voor dat de zorgverzekeraar kiest waar de behandeling wordt ondergaan. Gaat u naar een zorgverlener waar de verzekeraar een contract mee heeft afgesloten, dan hoeft u geen rekeningen voor te schieten. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan moet u meestal een flink deel bijbetalen. Dit kan oplopen tot wel 40% van de rekening. Vraag dus vooraf aan uw behandelaar of die wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar en of uw zorgverzekeraar de zorg volledig vergoedt met de polis die u heeft afgesloten.

Budgetpolis: Is goedkoper dan de andere polissen en is feitelijk een uitgeklede naturapolis. Als u weinig zorgkosten verwacht en/of genoegen neemt met een beperkte keuze aan ziekenhuizen kunt u veel geld besparen met een budgetpolis. De zorgverzekeraar betaalt de kosten van behandelingen door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. De budgetpolis beperkt het aantal zorgverleners waarmee én beperkt het aantal behandelingen waarvoor een overeenkomst is afgesloten. Ook is de vergoeding voor zorg lager dan bij een restitutie- of naturapolis.

Ondernemerschap en restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kan de verzekerde (meestal) zelf bepalen wie de zorg verleent. Dus dan kan ook worden gekozen voor een zzp-ondernemer in de zorg. Het voordeel van kiezen voor een ondernemer is dat u kunt onderhandelen over het tarief. Als u een restitutiepolis heeft dan wordt het gangbare tarief uitgekeerd. Die verplichting is er bij restitutiepolissen vanaf 2017. Dit gangbare tarief is vaak goed te combineren met het uurtarief dat de ondernemer hanteert , zodat u niet het risico loopt achteraf bij te moeten betalen. Als het tarief van uw zorgverlener gelijk is aan het gangbare tarief, dan snijdt het mes immers aan twee kanten. U krijgt alle kosten van de zorg vergoed en de zorgondernemer krijgt een eerlijke prijs.

Momenteel zijn er heel veel zzp'ers werkzaam in de zorg. Maar deze zorg door ondernemers staat ernstig onder druk. Verzekeraars willen van de restitutiepolis af. Zij voeren een ontmoedigingsbeleid en vertellen cliënten doodleuk dat zij dan eerst alle zorg zelf moeten betalen en dan pas kunnen declareren. Dit is niet waar want de meeste zorgaanbieders wachten keurig af totdat de verzekeraar jou betaald heeft.