• darkblurbg
  Welkom bij Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel
  Uw specialist voor alle schadeverzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering bouw en technische beroepen

Het gebeurt steeds vaker dat je als zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld voor schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden. Als u bij iemand een opdracht uitvoert en u maakt daarbij schade dan bent u aansprakelijk. Ook als u ergens schade aanricht door onvoorziene zaken kan een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn kunnen oplopen tot kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn. Helaas biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet voldoende bescherming, met name indien het algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers betreft. U zult zich goed moeten verzekeren, maar goede algemene voorwaarden helpen u ook een eind op weg.

Daarnaast eisen opdrachtgevers steeds vaker dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van uw foutieve handelingen. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit. Voor alle duidelijkheid; niet iedere verzekeraar dekt schade voor zaken die u onder opzicht heeft.

Een ZZP aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken
 • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan uw relatie de fabrikant of leverancier is
 • Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • De wettelijke rente op de schade.

Optioneel bij enkele verzekeraars:

 • Dekking voor schade aan zaken die u onder opzicht heeft, tot een bedrag van € 50.000,-. Dat is schade aan zaken van klanten, die veroorzaakt is gedurende de tijd dat u zaken ter bewerking of ter behandeling onder zich had of daaraan werkzaamheden verrichtte.

Een AVB geeft geen dekking voor:

 • Het bouwproject zelf, daarvoor is een Constructie All Risks (CAR) of voor installateurs een montageverzekering.
 • Voor door u gegeven adviezen

Zie hiervoor:

Constructieverzekering Bouwwerken (CAR)

Montageverzekering

Beroepsaansprakelijkheid