• darkblurbg
    Welkom bij Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel
    Uw specialist voor alle schadeverzekeringen

Bedrijfsbus verzekering

Zelfstandige Bouw Verzekeringsvoordeel kan een voordelige verzekering bieden voor zowel uw particuliere en/of zakelijke bedrijfsbus.

Aansprakelijkheid
Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is iedereen die een motorvoertuig bezit, verplicht deze minimaal voor aansprakelijkheid te verzekeren. Dit geldt ook als uw bedrijfsbus voor langere tijd niet gebruikt wordt. Indien uw voertuig niet verzekerd is bent u strafbaar voor het in bezit hebben van een onverzekerd voertuig.

WA Dekking
Hierbij is schade gedekt die u met uw auto aan anderen berokkent in alle EU landen. Hierbij is het niet van belang of dat een andere auto is of aan andere weggebruikers of andere zaken. Ook schade veroorzaakt aan anderen door een gekoppelde aanhanger is gedekt volgens de WAM. Schade aan uw eigen voertuig en/of aanhanger is niet gedekt.

Beperkte casco dekking

Bij een beperkte casco dekking (WA Plus of WA Extra) is naast de WA dekking veelal ook schade door brand, bliksem, explosie, diefstal, verduistering, botsing met dieren, storm en natuurrampen, ruitbreuk etc. gedekt. Ook hierbij geldt dat bij een aanrijding door uw schuld de schade aan uw eigen auto niet is gedekt.

Uitgebreide casco dekking

Bij een volledige casco dekking is naast bovenstaande dekkingen ook schade aan het eigen voertuig gedekt, inclusief alle van buiten komende onheilen, botsen, slippen en van de weg raken. Dit is de meest uitgebreide dekking, met uiteraard ook de hoogste premie.

Wanneer u welke dekking moet nemen is een moeilijke zaak. In ieder geval dus een WA dekking, dat is verplicht en meestal is de premie voor een WA Plus niet extreem veel hoger. Daarvoor is diefstal en ruitbreuk wel verzekerd. Een volledige Casco dekking is in ieder geval voor nieuwe auto’s een must, maar bij gebruikte auto’s is dat afhankelijk van te betalen premie, de (huidige) waarde van de auto en of u een schade kunt overzien in financiële zin.

Aanvullende verzekeringen

Veelal kan tegelijkertijd met de autoverzekering ook een schadeverzekering inzittenden worden afgesloten. Vergoed wordt de werkelijk geleden schade tot maximaal het verzekerde bedrag voor alle inzittenden tezamen. Ook bestaat een ongevallenverzekering inzittenden. Deze keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Veelal zijn deze premies erg laag en het overwegen waard als u collega’s of andere inzittenden mee laat rijden in de auto.

Mogelijkheden combinatie zakelijk en particulier

Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel heeft een unieke regeling met verzekeraar Generali.
Het is mogelijk om met uw zakelijke en particuliere auto een zogenaamde tweede autoregeling te sluiten, hierbij kunt u de schadevrije jaren voor beide auto's gebruiken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze verzekeringsadviseurs via 050-7001951.

Premiecalculator

Indien u lid bent bij Zelfstandigen Bouw is het mogelijk om een betaalbare verzekering af te sluiten voor uw bedrijfsbus. Daarbij is het van belang dat een bedrijfsbus gebruikt voor koeriersdiensten niet verzekerd kan worden via deze rekenmodule. Als u toch koeriersdiensten verricht met uw bedrijfsbus en dit niet aangeeft bij het afsluiten van de verzekering is er geen dekking bij schade. Let hier op en vul de gegevens naar waarheid in!