• darkblurbg
    Welkom bij Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel
    Uw specialist voor alle schadeverzekeringen

Waarom een CAR-verzekering voor een onderaannemer?

Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer blijkt in veel gevallen niet verstandig. De dekking is immers afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Zo mag een onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer en loopt de onderaannemer ook nog eens het risico dat schade op hem worden verhaald. Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico's, waardoor een door de onderaannemer veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft. Een CAR-verzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisbepaling van de hoofdaannemer. En dat is wel zo zeker.

Vergeten

Het is een veel vergeten verzekering voor ZZP’ers die bouw- en technische activiteiten als hoofdinkomen hebben. Veelal is men wel verzekerd middels een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) maar die dekt alleen schade die u aan anderen toebrengt.

Voorbeeld: u plaatst bij een klant een nieuwe keuken en laat het zware granieten aanrecht vallen terwijl u het wilt plaatsen. Keuken beschadigd, vloer beschadigd, aanrechtblad onherstelbaar beschadigd etc.

Een AVB dekt dan alleen de schade die u aan andermans eigendommen toebrengt. Dat betekent dat de vloer vergoed wordt door de AVB, maar dat u voor de rest van de schade helemaal zelf verantwoordelijk bent. Bij een keuken is de schade dan misschien nog wel te overzien, maar bij een compleet bouwproject kan dit behoorlijk in de papieren lopen.

Om dit soort schade financieel te dekken heeft u een CAR-verzekering nodig. Deze vergoedt de schade aan het werk zelf. Deze schade kan bestaan uit: materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand. Dit betekent dat alle op het bouwterrein aanwezige- en voor de bouw bestemde materialen, bouwwerken, constructies, onderdelen en hulpwerken onder de dekking vallen. Met een CAR-verzekering is ook dekking voor beschadiging van materialen die niet door u geleverd zijn.

Bij een CAR-verzekering is ook dekking voor schade die u veroorzaakt aan eigendommen van opdrachtgevers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Stel u metselt ergens een muur en deze valt om tijdens de bouwperiode en beschadigt een deel van de bestaande bebouwing, andere eigendommen of personen. Een CAR-verzekering geeft hiervoor dekking.

CAR verzekering voor aangeslotenen

Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel heeft met een verzekeraar een collectieve afspraak kunnen maken waardoor de premie zeer betaalbaar is in combinatie met een dekking die voor de meeste ZZP’ers voldoende is. Er zijn geen kosten verschuldigd voor het afsluiten van de polis.

 Naast de CAR-verzekering biedt Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel ook alle verzekeringen die u nodig kunt hebben voor de uitoefening van uw beroep.

Naar alle verzekeringen