• darkblurbg
    Welkom bij Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel
    Uw specialist voor alle schadeverzekeringen

Waarom een Montageverzekering voor een onderaannemer?

Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer blijkt in veel gevallen niet verstandig. De dekking is immers afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Zo mag een onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer en loopt de onderaannemer ook nog eens het risico dat schade op hem worden verhaald. Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico's, waardoor een door de onderaannemer veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft. Een CAR- of Montageverzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisbepaling van de hoofdaannemer. En dat is wel zo zeker...
Het is een veel vergeten verzekering voor ZZP’ers die bouw- en technische activiteiten als hoofdinkomen hebben. Veelal is men wel verzekerd middels een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) maar die dekt alleen schade die u aan anderen toebrengt.

Voorbeeld: u plaatst bij een klant een kostbare HR-cvketel en deze valt tijdens de montage van de muur en is beschadigd. Deze schade is gedekt onder een montageverzekering.

Een AVB dekt dan alleen de schade die u aan andermans eigendommen toebrengt. Dat betekent dat de vloer vergoed wordt door de AVB, maar dat u voor de rest van de schade helemaal zelf verantwoordelijk bent.

Om dit soort schade financieel te dekken heeft u een Montageverzekering nodig. Deze vergoedt de schade aan het werk zelf. Deze schade kan bestaan uit: materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand. Dit betekent dat alle op het bouwterrein aanwezige- en voor de montage bestemde materialen, constructies, onderdelen en hulpwerken onder de dekking vallen. Met een Montageverzekering is ook dekking voor beschadiging van materialen die niet door u geleverd zijn.

Bij een Montageverzekering is ook dekking voor schade die u veroorzaakt aan eigendommen van opdrachtgevers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Collectieve Montageverzekering voor leden

Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel heeft met een verzekeraar een collectieve afspraak kunnen maken waardoor de premie zeer betaalbaar is in combinatie met een dekking die voor de meeste ZZP’ers voldoende is. Er zijn geen kosten verschuldigd voor het afsluiten van de polis.
De collectieve Montageverzekering bestaat standaard uit vier rubrieken:

Rubriek 1: dekking op het project zelf, maximaal € 75.000,- per schade
Rubriek 2: dekking bestaande eigendommen opdrachtgever, maximaal € 75.000,- per schade
Rubriek 3: dekking op hulpmateriaal, maximaal € 10.000,- per schade

Optioneel - (meerprijs € 3 a 4,- per maand)

Rubriek 4: dekking op schade tijdens transport, maximaal € 10.000,- per schade.
Het eigen risico is €250,- per gebeurtenis. Voor diefstal/vandalisme tijden het onderhoudstermijn geldt een eigen risico van €1000,-. Voor schade op een werk in België en Duitsland geldt een eigen risico van € 2.500, - per schade.