• darkblurbg
    Welkom bij Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel
    Uw specialist voor alle schadeverzekeringen

ZZP Zorgverzekering

Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel heeft voor het jaar 2018 mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering bij diverse zorgaanbieders. U kunt voor u en voor uw gezin een zorgverzekering afsluiten bij CZ, Menzis, VGZ, De Amersfoortse, ONVZ en Zilveren Kruis. De korting kan oplopen tot maximaal 15%. Besparen is eenvoudig!

VGZ
Collectiviteitsnummer 14002
Telefoonnummer 0900 0750
Maakt u al gebruik van de collectiviteit van Zelfstandigen Bouw bij VGZ dan hoeft u niets te doen

De Amersfoortse

Collectiviteitsnummer 114223
Telefoonnummer 033 464 20 61

Menzis

Collectiviteitsnummer 58704
Telefoonnummer 088 222 49 00
Maakt u al gebruik van de zorgverzekering bij Menzis graag bovengemeld collectiviteitsnummer doorgeven aan Menzis

Van onderstaande collectiviteiten van ZZP Nederland kunt u ook gebruik maken als lid van Zelfstandigen Bouw:

Zilveren Kruis

Collectiviteitsnummer 207082126
Telefoonnummer 071 751 00 25

ONVZ

Collectiviteitsnummer  101233
Telefoonnummer 030 639 62 22

CZ

Collectiviteitsnummer 3871916
Telefoonnummer 088 555 70 00

 

ZORGVERZEKERING VERGELIJKEN EN AFSLUITEN

 

Overstappen of wisselen van zorgverzekeraar is eenvoudig

Als u van uw huidige zorgverzekeraar wilt overstappen naar een van onze collectieve verzekeringen dan hoeft u weinig te doen. Als u hierboven klikt op de verzekeraar van uw keuze, komt u op de pagina van de betreffende verzekeraar terecht. Hier vult u uw gegevens in en de verzekeraar zorgt voor de rest. Ook uw huidige zorgverzekering wordt dan automatisch opgezegd per 1 januari 2018.

Bent u al verzekerd bij een van de verzekeraars?

Dan kunt u telefonisch bij de betreffende verzekeraar het collectiviteitsnummer doorgeven.

Meer informatie over Restitutie-, Natura- en budgetpolis?

Via Zelfstandigen Bouw kunt u een zorgverzekering afsluiten met collectieve korting. De premie van de zorgverzekering is afhankelijk van diverse factoren, waaronder uw keuze tussen een restitutie-, natura- of budgetpolis.
Wat een en ander inhoudt leest u hieronder.

Restitutiepolis:  Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Maar let op: gaat u naar een zorgverlener waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft, dan moet u de rekening vaak voorschieten. Die kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren. Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Het is (incidenteel) mogelijk dat u de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren. De meeste zorgverzekeraars hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de betaling, zodat u in dat geval niets hoeft voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief buitensporig hoog is. Dan moet u bijbetalen. 

Naturapolis: Bij een naturapolis betaalt uw ziektekostenverzekeraar direct de zorgkosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed. Kiest u voor een naturapolis, dan is uw zorgkeuze beperkter. Waarom? Bij deze verzekeringsvorm sluit de zorgverzekeraar contracten af met zorgverleners. Bij het selecteren van deze zorgverleners kijkt een zorgverzekeraar niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit. Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met uw arts of specialist, wordt de zorg in principe volledig vergoed. U hoeft ook geen rekeningen voor te schieten. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan moet u meestal een flink deel bijbetalen. Dit kan oplopen tot wel 35% van de rekening. Vraag dus vooraf aan uw behandelaar of die wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar en of uw zorgverzekeraar de zorg volledig vergoedt met de polis die u heeft afgesloten.

Budgetpolis: Is goedkoper dan de andere polissen en is feitelijk een uitgeklede naturapolis. Als u weinig zorgkosten verwacht en/of genoegen neemt met een beperkte keuze aan ziekenhuizen kunt u veel geld besparen met een budgetpolis. De zorgverzekeraar betaalt de kosten van behandelingen door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. De budgetpolis beperkt het aantal zorgverleners waarmee én beperkt het aantal behandelingen waarvoor een overeenkomst is afgesloten. Ook is de vergoeding voor zorg lager dan bij een restitutie- of naturapolis.

Ondernemerschap en restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kan de verzekerde (meestal) zelf bepalen wie de zorg verleent. Dus dan kan ook worden gekozen voor een zzp-ondernemer in de zorg. Het voordeel van kiezen voor een ondernemer is dat u kunt onderhandelen over het tarief. Als u een restitutiepolis heeft dan wordt het gangbare tarief uitgekeerd. Die verplichting is er bij restitutiepolissen vanaf 2017. Dit gangbare tarief is vaak goed te combineren met het uurtarief dat de ondernemer hanteert , zodat u niet het risico loopt achteraf bij te moeten betalen. Als het tarief van uw zorgverlener gelijk is aan het gangbare tarief, dan snijdt het mes immers aan twee kanten. U krijgt alle kosten van de zorg vergoed en de zorgondernemer krijgt een eerlijke prijs.

Momenteel zijn er heel veel zzp'ers werkzaam in de zorg. Maar deze zorg door ondernemers staat ernstig onder druk. Verzekeraars willen van de restitutiepolis af. Zij voeren een ontmoedigingsbeleid en vertellen cliënten doodleuk dat zij dan eerst alle zorg zelf moeten betalen en dan pas kunnen declareren. Dit is niet waar want de meeste zorgaanbieders wachten keurig af totdat de verzekeraar jou betaald heeft.